We only use necessary cookies to improve your user experience. Please click to agree.


TERMS

(For Danish see bottom of this page)

 

The following sales and delivery terms apply to all deliveries from Hemp Copenhagen Co. (part of brandpoint.dk), hereinafter referred to as Hemp CPH. These terms apply in the absence of any other written agreements between you as a buyer and Hemp CPH.

Documentation and Manuals: If product descriptions and user manuals are available, they will accompany the delivery from Hemp CPH. If you would like further information or advice from Hemp CPH, this will be in an indicative form.

Delivery date and shipping: Delivery of goods from Hemp CPH is considered to have taken place after you have received the goods. The shipment of goods takes place via GLS, DHL or another authorised distribution partner, see the options and prices during checkout. Delivery time, Denmark: In stock: Expected 1-2 days. Out of stock: Approx. 4-5 weeks. Delivery time abroad: In stock: Expected 4-5 days. Out of stock: approx. 5-6 weeks. NB: Shipping to countries outside the EU covers freight and export papers, not eventual customs clearence, duties or import-VAT.

Complaints: The risk of goods purchased by Hemp CPH is transferred to you as a consumer at the time of delivery. Complaints about any defects or defects in delivery from Hemp CPH must be shared with us in a timely manner after you have discovered the error. It is your duty to indicate and, upon request, show how the error or defect is expressed. If you notice an error, please contact Hemp CPH. In principle, you can only complain about errors that occur within two years after you have received the item. For products with limited durability, your complaint is limited by the durability period that Hemp CPH has stated.

Prices and Payment: In this webshop you can order your items online and pay with most recognised credit cards, please see below, and see options and fees during checkout. All prices in this shop on http://www.hemp-copenhagen.com and .dk are inclusive of VAT, unless otherwise stated. Danish issued payment methods will be charged in Danish Kroner. For internationally issued payment methods prices will be charged in Euro.

Cancellation of Purchase: Hemp CPH provides a 28-day cancellation-right from the day you receive your goods. This right also applies to goods that have been used*). The right to cancellation means that you must contact us within 14 days after receiving your order, and then you have 14 days to return the item. You are required to return the item(s) in substantially the same condition and quantity as it is received. You must bear the costs of returning the item yourself. *) For used products you will only be reimbursed the estimated sales-value.

Security, Payments: Our payment system is provided by DanDomain A/S. DanDomain's Payment System is PCI Certified. PCI certification is a worldwide safety standard developed by VISA and Mastercard. The payment system meets all of the security requirements that have been set, approved and certified by Nets/Teller A/S, official Danish transaction-providers. All communication between DanDomain Payment System and the cardholder takes place via an encrypted SSL-connection. This ensures that unauthorized persons cannot see the data being exchanged. Data sent between DanDomain Payment System and Nets Payment Server are also encrypted.

Security, Privacy Policy: We only store data necessary to process orders. We do not have a central customer database. Your browser usually has an auto-fill feature, so you can avoid entering all your information when shopping online. Your purchases with us are always documented via order confirmations and invoices sent to you by email. We do not share or sell customer-order data, internal statistics or newsletter-lists to third parties. All data are stored on secure servers at our shop supplier. See our detailed Privacy Policy here. See our agreement with our webshop-provider here.

DECLARATION OF AUTHENTICITY AND MATERIALS USED:
We hereby declare that our product are produced of 100% hemp textile, unless otherwise stated. Other materials used can be organic cotton, used as backing for our terry towels or recycled polyester-fibre, e.g. used as fast-drying fillings in sleepbags and playing mats. Certificates of authenticity and production methods from our suppliers can be produced to relevant authorities. See copy here. Dyes (used only for colours other than white, off-white or natural) are GOTS-certified.

DISCLAIMER:
The many virtues of hemp and hemp textile are documented and agreed upon by most industry and scientific authorities - as well as by many consumers by experience. However, we cannot in any way or form guarantee that babies, infants or adults will experience improved health, better sleep or fewer allergies as a result of using our products. Other factors can greatly influence both physical condition and quality of sleep. For a better life and better sleep you should always make sure you and your family exercise sufficiently and adhere to a healthy diet. You should always follow the advice of your physician/MD and other reckognised authorities in these matters.


Vilkår:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Hemp Copenhagen Co. (en del af brandpoint.dk), herefter benævnt Hemp CPH.. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Hemp CPH.

Dokumentation og vejledning: Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Hemp CPH brandpoint.dk. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Hemp CPHs side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport: Levering af varer fra Hemp CPH anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker med GLS eller anden godkendt distributionspartner, jvf. de viste muligheder og priser i forbindelse med bestilling af varer. Leveringstid, Danmark: Varer på lager: Forventet 1-2 dage. Ej på lager: Ca. 3 uger. Leveringstid udland: Varer på lager: Forventet 4-5 dage. Ej på lager: ca. 4 uger. NB: Forsendelse til lande uden for EU dækker fragt og fortoldning, ikke evt. told og evt. importmoms.

Reklamation: Risikoen for varer købt af Hemp CPH overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. Reklamation ved eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Hemp CPH, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Hemp CPH. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Hemp CPH har stillet dig i udsigt.

Pris og betaling: I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med Dankort og anerkendte kreditkort, se nedenfor og mulighederne under bestillingsafgivelse/checkout. Alle priser i denne butik - på web-adressen http://www.hemp-copenhagen.com og .dk - er inkl. moms, med mindre andet er angivet. Hvis priserne står i fremmed valuta (typisk EUR), kan du se den præcise pris i danske kroner ved at sætte valutaen til "DKK" i bunden af varelisterne.

Fortrydelsesret: Hemp CPH yder 28* dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. *Det betyder, at du skal kontakte os senest 14 dage efter modtagelse, derefter har du 14 dage til at returnere varen. Du kan også fortryde dit køb efter at du er begyndt at bruge varen. Dog vil du kun blive kompenseret for den værdi, varen skønnes at kunne sælges til som brugt. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

Sikkerhed: Vores betalingssystem leveres af DanDomain A/S. Betalingssystemet lever op til alle de sikkerhedskrav, der er stillet og er godkendt og certificeret af Nets. Al kommunikation mellem DanDomain Betalingssystem og kortindehaveren foregår via en krypteret SSL- forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se de data, som udveksles. Ligeledes krypteres data, der sendes mellem DanDomain Betalingssystem og Nets betalingsserver. Se vores Privatlivspolitik her. See vores databehandlingsaftale med vores webshop-provider, Dandomain A/S, her.

Hemp Copenhagen Co. · Part of Sinecho-brandpoint · DK CVR 2968 2453 · Bernstorffsvej 135 · 2900 Hellerup · Denmark
email: webshop@hemp-copenhagen.dk · www.hemp-copenhagen.dk · www.hemp-copenhagen.com